Home

Globalisering

1990 – 2000

Binnen beursgenoteerde bedrijven wordt de focus op aandeelhouderswaarde groter. De mondialisering neemt een grote vlucht, en bedrijven proberen hun positie op de wereldmarkt te verstevigen. Maar niet alleen op de aandeelhouderswaarde en het financieel rendement wordt gelet. De overheid stelt veel regels waaraan bedrijven moeten voldoen, en maatschappelijk ondernemen wordt belangrijk. Het wordt voor bedrijven lastig om de ondernemersgeest en ontwikkeling te kunnen doorzetten in een wereld waar juridische regels hen de bewegingsvrijheid afnemen.

De maatschappij staat kritisch tegenover nieuwe ontwikkelingen binnen organisaties. Het wantrouwen naar bedrijven en nieuwe producten neemt toe. Hierdoor worden de oude merken weer belangrijk.

Het aantal mensen dat buiten de beurs om, met privaat vermogen, bedrijven steunen neemt toe, het zogenaamde private equity. Bedrijven maken hier vaak gebruik van wanneer ze extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase van een product. Dit aandeelhouderschap is tijdelijk. Door deze ontwikkeling wordt de invloed die private investeerders hebben groter. Wanneer private equity firma´s bedrijven in zijn geheel opkopen, wat regelmatig voorkomt, krijgt de equity firma direct invloed op de bedrijfsvoering.

  Maatschappelijke ontwikkelingen


Binnen beursgenoteerde bedrijven wordt de focus op aandeelhouderswaarde groter. De mondialisering neemt een grote vlucht, en bedrijven proberen hun positie op de wereldmarkt te verstevigen. Maar niet alleen op de aandeelhouderswaarde en het financieel rendement wordt gelet. De overheid stelt veel regels waaraan bedrijven moeten voldoen, en maatschappelijk ondernemen wordt belangrijk. Het wordt voor bedrijven lastig om de ondernemersgeest en ontwikkeling te kunnen doorzetten in een wereld waar juridische regels hen de bewegingsvrijheid afnemen.

De maatschappij staat kritisch tegenover nieuwe ontwikkelingen binnen organisaties. Het wantrouwen naar bedrijven en nieuwe producten neemt toe. Hierdoor worden de oude merken weer belangrijk.

Het aantal mensen dat buiten de beurs om, met privaat vermogen, bedrijven steunen neemt toe, het zogenaamde private equity. Bedrijven maken hier vaak gebruik van wanneer ze extra geld nodig hebben tijdens de start- of groeifase van een product. Dit aandeelhouderschap is tijdelijk. Door deze ontwikkeling wordt de invloed die private investeerders hebben groter. Wanneer private equity firma´s bedrijven in zijn geheel opkopen, wat regelmatig voorkomt, krijgt de equity firma direct invloed op de bedrijfsvoering.


  Vraagzijde van de (advies)markt


Doordat IT afdelingen binnen bedrijven steeds belangrijker worden, neemt ook de invloed van IT-bureau´s op de adviesmarkt toe. Deze organisaties ontstaan steeds meer, en nemen toe in omvang. IT-bureau´s kopen zelfs van accountantskantoren losgemaakte organisatiegroepen op.

Wat we ook al zagen in de jaren ´50 en ´60, namelijk de opkomst van grote accountantskantoren op de adviesmarkt, keert terug. Zij nemen een groot deel van de adviesmarkt over vanaf de jaren ´90, in dit geval gaat het echter met name op niet-assurance cliënten. Voor alle overnames die in deze periode gebeurden geldt dat zij een belangrijke bron van opdrachten voor de adviesbureau´s vormden.

Investeringsfondsen worden belangrijk. In 1994 wordt onder andere het Europees Investeringsfonds opgericht, dat risicokapitaal aan het midden- en kleinbedrijf verstrekt. De adviesbureau´s werken voor bedrijven die goede financiële injecties van dergelijke fondsen ontvangen. Ook adviesbureau´s moeten namelijk gewoon zorgen voor ´brood op de plank´. Hier ontstaat echter, naast het economisch paradigma, ook een paradigma in het adviesvak, namelijk de vraag of men de organisatie als organisme, levende wezen moet zien, of als ´moneymaker´, zodat shareholders value en de beurskoersen het belangrijkste ijkpunt vormen.

In deze jaren volgen veel fusies en overnames, onder andere in de consultancy bedrijfstak. Bij deze fusies waren veel consultants betrokken.

  Aanbodzijde van de organisatiekunde / toolkit


Globalisering is een belangrijk punt in deze periode. Deze ontwikkeling zet zich door in alle processen binnen bedrijven. Om goed te kunnen werken worden allianties aangegaan tussen verschillende ondernemingen. Hierdoor neemt de complexiteit binnen organisaties en samenwerkingsvormen toe. Door deze toename van complexiteit, waardoor gevolgen van acties minder goed zichtbaar worden, wordt riskmanagement belangrijk.

De rol van compliance officers binnen grote organisaties wordt belangrijk. Door de toename van het aantal van hogerhand opgelegde regels, moet goed inzichtelijk worden gemaakt hoe een organisatie hiermee kan werken. Innovatief ondernemen wordt hierdoor tegengewerkt en kan gevaarlijk zijn voor ondernemingen.

Het maatschappelijk ondernemen brengt echter wel een economisch paradigma met zich mee. Dit paradigma houdt in dat enerzijds op sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid wordt gelet, maar dat tevens wordt gesteld dat bedrijven wel moeten groeien in hun economische resultaten. Het gevolg is vaak dat het economische aspect zo zwaar weegt dat het duurzame ondernemen deels of geheel naar de achtergrond verdwijnt.

Ook het gebruik van internet neemt toe. Hierdoor worden andere werelddelen toegankelijk. Het gevolg hiervan is echter wel dat men ook te maken krijgt met cultuurverschillen tussen eigen mensen en die van hun zakenpartners. Ook dit heeft een versterkende invloed op de toenemende complexiteit binnen organisaties. IT afdelingen worden belangrijk.