Home

De Industriële Revolutie

1850-1900

De industriële revolutie luidt het begin in van een nieuw tijdperk, waarin de vervaardiging van goederen niet meer puur handmatig wordt uitgevoerd, maar waarin processen worden geautomatiseerd.

 

Er treedt verstedelijking op, en er ontstaat een nieuwe sociale klasse, die van de arbeider. Arbeiders gaan zich verenigen in arbeidersbewegingen. Het organisatieproces rationaliseert, hierover schrijven onder andere Frederick Taylor en Henri Fayol.

 

De bureaucratie en het scientific management komt op. Tevens is dit de tijd van de tweede koloniale expansie.