Home

De Franse Invloed

1800 – 1850

De Franse revolutie vindt plaats. De macht van adel en geestelijkheid wordt teruggedrongen. Er vinden oorlogen plaats en het koningshuis wordt afgeschaft.

 

Heerlijkheden worden vervangen door één algemeen lokaal bestuursmodel, de gemeente.

 

De invoering van de burgerlijke stand vindt plaats en het leenstelsel wordt afgeschaft. Naast de gouden munt wordt vanaf nu ook papiergeld gebruikt.