Home

De Klassieke Economen

1700 – 1800

In Engeland vindt de industriele revolutie plaats. Adam Smith is de grondlegger van het liberalisme, de beweging waarin het individuele belang resulteert in het grootste maatschappelijk belang.

 

De basis voor het kapitalisme wordt gelegd. De stoommachine (zie afbeelding) wordt uitgevonden en ontketent een verandering in de productiviteit van fabrieken.