Home

De Nieuwe Wereld

1500 – 1600

In het jaar 1492 ontdekt Christoffel Columbus Amerika. Dit luidt het begin in van de Reformatie. Deze periode ondervindt ook veel invloed van de Renaissance.
De uit de oudheid bekende wetenschap staat opnieuw in de schijnwerpers. De bekende filosoof Macchiavelli heeft veel invloed door zijn utilistisch denken, het doel heiligt de middelen.