Home

De Nieuwe Tijd

1300 – 1500

Tot het jaar 1475 is er sprake van een economische crisis. In deze periode vinden talloze oorlogen en plunderingen plaats. De Honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk drukt een grote stempel op de tijd. Pestepidemieën zijn aan de orde van de dag en het proces van vererving treedt op.


De handel op de Oostzee wordt steeds belangrijker. De Hanze (een samenwerkingsverband tussen handelaren en steden) wordt opgericht.

 

De boekdrukkunst (zie afbeelding) wordt uitgevonden. Hierdoor worden teksten, in de vorm van kranten en boeken, in steeds grotere aantallen beschikbaar.