Home

Het Feodale stelsel

1000 – 1300

Het feodaal stelsel is ingevoerd door Karel de Grote, dit stelsel behelst het in leen geven van gebieden waar een onderlinge verplichting tot trouw, bijstand en het betalen van schattingen tegenover staat. Doordat leenmannen steeds meer macht krijgen, worden bisschoppen beleend met land. Zo worden zij onderdeel van het politieke stelsel. De opbrengst van landbouw was het enige ruilmiddel.