Home

De ‘vroeg’ Christelijke periode

300 – 1000

Deze periode wordt gekenmerkt door de opkomst van het Christelijk geloof. In 381 wordt het Christendom tot staatsgodsdienst verheven, wat het de grootste godsdienst van Europa maakt. Vanaf 771 wordt door Karel de Grote geheerst met veel oorlogen.