Home

De Romeinse Tijd

300vC - 300nC

De periode van het Romeinse Rijk is het begin van een sedentaire beschaving met een gecentraliseerd gezag en een beroepsleger. De eerste steden worden gesticht. Er is sprake van verdeel en heers politiek. Perioden van rust komen ten goede aan kunst en wetenschap. Gebruik van munten als betaalmiddel.