Home

De Griekse Filosofen

2000 v CH - 1000 n CH

De tijd van de Griekse filosofen, zoals Socrates (zie afbeelding rechts)  Plato (die in zijn Politeia onderzoek doet naar de ideale staat) en Aristoteles vormt een belangrijke periode in de geschiedenis.

In de antieke oudheid liggen wijsbegeerte en de wereld van management consultancy nog dicht bij elkaar. Vele Sofisten (een filosofische stroming) bijvoorbeeld, verdienen hun brood in die tijd als consultant.

Het gedachtegoed van deze filosofen beïnvloedt met de gedragsregels voor het inrichten van sociale systemen het Westerse denken blijvend.